Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   SKM Niebuszewo – wieści z budowy #1

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Niebuszewo – wieści z budowy #1
   SKM_NIEBUSZEWO (1).jpg
   SKM_NIEBUSZEWO (2).jpg
   SKM_NIEBUSZEWO (3).jpg
   SKM_NIEBUSZEWO (4).jpg
   SKM_NIEBUSZEWO (5).jpg
   SKM_NIEBUSZEWO (6).jpg

   W rejonie stacji Niebuszewo w ramach projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej trwa budowa miejskiego parkingu.

   Prace rozpoczęły się od rozbiórek starej infrastruktury. Zdemontowana została stalowa wiaty, rozebrano żelbetowe ścianki oporowe. Pracami rozbiórkowymi objęte są również nawierzchnie placu z płyty betonowej i kostki kamiennej. Demontowane są także szyny i podkłady kolejowe.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Niebuszewo, budowę parkingu i chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

   Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę parkingu (jezdnia wraz z miejscami postojowymi),
   3. budowę chodników i dojść pieszych do peronów,
   4. budowę obiektów konstrukcyjnych (schody, mury oporowe, szyb windy),
   5. budowę kanalizacji elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
   6. przebudowę kolidujących sieci kablowych elektroenergetycznych nn-0,4 kV,
   7. budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej (nn – 0,4 kV),
   8. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   9. budowę sieci kanalizacji deszczowej,
   10. budowę monitoringu wizyjnego,
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: wiata rowerowa, stojaki rowerowe, ławek, koszów na odpadki, schody terenowe, pylon informacyjny),
   12. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 17 231 716,21 zł brutto. Roboty realizuje Firma KRISTONE Krystian Suda.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Zobacz więcej:

   SKM Drzetowo – wieści z budowy #1 - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   SKM Zdroje - wieści z budowy #1 - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   SKM – tereny budowy przekazane kolejnym wykonawcom - Wiadomości Szczecin - Wszystkie informacje z miasta zawsze pod ręką.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!