Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   SKM Łasztownia – wieści z budowy #2

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Łasztownia – wieści z budowy #2
   SKM_LASZTOWNIA (1).jpg
   SKM_LASZTOWNIA (2).jpg
   SKM_LASZTOWNIA (3).jpg
   SKM_LASZTOWNIA (4).jpg
   SKM_LASZTOWNIA (5).jpg

   Budowa otoczenia stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Łasztownia postępuje. W rejonie ulicy Heyki trwa budowa nowego parkingu.

   Zakończono palowanie terenu w celu wzmocnienia gruntu. Aktualnie realizowane są prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę nawierzchni placu parkingowego.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Łasztownia, rozbudowę ulicy Leona Heyki wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

   Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi,
   3. budowę chodnika,
   4. budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   5. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
   6. budowę kanalizacji deszczowej,
   7. przebudowę sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
   8. budowę zasilania przepompowni wód opadowych,
   9. budowę szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   10. budowę monitoringu wizyjnego, kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
   11. budowę schodów terenowych i pochylni,
   12. budowę elementów małej architektury (takich jak: wiaty przystankowe, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, tablice SIP, pylon informacyjny, podpieraczki, ławki),
   13. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac to ponad 4,3 mln zł brutto. Roboty realizuje Firma KRISTONE Krystian Suda.

   Zobacz wideo z budowy otoczenia stacji SKM – Niebuszewo, Łasztownia, Żelechowa.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!