Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   SKM Dąbie (Południe) – wieści z budowy #1

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Dąbie (Południe) – wieści z budowy #1
   SKM_DABIE_POLUDNIE (1).JPG
   SKM_DABIE_POLUDNIE (2).JPG
   SKM_DABIE_POLUDNIE (3).JPG
   SKM_DABIE_POLUDNIE (4).JPG
   SKM_DABIE_POLUDNIE (5).JPG

   Prace związane z budową drogi dojazdowej od południowej strony dworca kolejowego w Dąbiu trwają. To część miejskiej infrastruktury związanej ze Szczecińską Koleją Metropolitalną.

   Wykonawca realizuje prace ziemne związane z wyrównywaniem terenu. Jednocześnie w ramach robót sieciowych wykonywane są instalacje teletechniczne.

    

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Dąbie (Południe), rozbudowę ulicy Jesiennej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

   Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego ulicy Jesiennej oraz zatok autobusowych,
   3. budowę jezdni manewrowych,
   4. budowę zjazdów, budowę chodników,
   5. budowę miejsc postojowych,
   6. budowę kanalizacji elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
   7. budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej (nn – 0,4 kV),
   8. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   9. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem skrzynek rozsączających,
   10. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
   11. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   12. budowę monitoringu wizyjnego,
   13. budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica SIP, pylon informacyjny, stojaki rowerowe, podpieraczki, kosze na odpadki, wiaty przystankowe, ławki),
   14. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 10 996 000,00 zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!