Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   SKM Dąbie (Południe) – oferty w przetargu

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Dąbie (Południe) – oferty w przetargu

   Dwie oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie miejskiej części infrastruktury przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Dąbie (Południe).

   Oferta nr 1

   ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

   Hangarowa 2

   70-767 Szczecin

   Cena: 10 996 000,00 zł brutto

    

   Oferta nr 2

   MUSING BUD Sp. z o.o.

   Sp. Jawna

   Sanatoryjna 5

   70-775 Szczecin

   Cena: 13 205 900,00 zł brutto

    

   Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 9 497 965,10 zł brutto. Oferta będzie analizowana przez komisję przetargową.

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Dąbie (Południe), rozbudowę ulicy Jesiennej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj.

   W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia.

   Prace budowlane obejmą w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego ulicy Jesiennej oraz zatok autobusowych,
   3. budowę jezdni manewrowych,
   4. budowę zjazdów, budowę chodników,
   5. budowę miejsc postojowych,
   6. budowę kanalizacji elektroenergetycznej nn – 0,4 kV,
   7. budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetleniowej (nn – 0,4 kV),
   8. budowę kanalizacji telekomunikacyjnej,
   9. budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem skrzynek rozsączających,
   10. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
   11. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   12. budowę monitoringu wizyjnego,
   13. budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica SIP, pylon informacyjny, stojaki rowerowe, podpieraczki, kosze na odpadki, wiaty przystankowe, ławki),
   14. zagospodarowanie zieleni.

    

   Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.

   Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!