Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   SKM Dąbie (Północ) – zmiany w organizacji ruchu

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   SKM Dąbie (Północ) – zmiany w organizacji ruchu
   SKM DABIE POLNOC - ORGANIZACJA RUCHU.jpg

   Rusza budowa otoczenia stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Dąbie (Północ). Rozpoczęcie prac oznacza zmiany w organizacji ruchu.

   W ramach pierwszego etapu prac wykonany zostanie fragment poszerzenia jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Stacyjnej i Racławickiej. Ze względu na ruch autobusowy oraz przebudowę skrzyżowania, ruch na tym odcinku odbywać się będzie jednokierunkowo – wjazd możliwy będzie od strony północnej, wyjazd ul. Stacyjną w kierunku ulicy Nurkowej. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w poniedziałek 7 sierpnia br.

   O inwestycji

   Przedmiot zamówienia obejmuje „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Dąbie – część północna, rozbudowę ulic Stacyjnej i Pomorskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, w formule zaprojektuj i wybuduj. W zakres prac projektowych wchodzi weryfikacja i aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmują w szczególności:

   1. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych,
   2. budowę układu drogowego ulic Stacyjnej i Racławickiej,
   3. budowę zatoki autobusowej,
   4. budowę wydzielonego parkingu,
   5. budowę chodnika, budowę sieci oświetlenia ulicznego,
   6. przebudowę kolidujących sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
   7. budowę kanalizacji deszczowej,
   8. przebudowę sieci gazowej wraz z przyłączami,
   9. budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury,
   10. kanalizacji kablowej oraz powiązań komunikacyjnych z tablicami SIP,
   11. budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica SIP, pylon informacyjny, stojaki rowerowe, podpieraczki, kosze na odpadki, wiaty przystankowe, wiaty rowerowe),
   12. zagospodarowanie zieleni.

   Koszt prac wynosi 11 868 339,83 zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

   Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

   Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!