Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   29°

   Przebudowa Północnej i Wapiennej - zmiany w organizacji ruchu #1

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Przebudowa Północnej i Wapiennej - zmiany w organizacji ruchu #1

   We wtorek 2 kwietnia, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową ulic Północnej i Wapiennej.

   Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w pasie drogowym ulic Północnej, Wapiennej i Andersena. Tymczasowa organizacji ruchu obejmować będzie:

   • zamknięcie i wygrodzenie terenu zachodniej części ul. Północnej i Andersena z zachowaniem ruchu jednokierunkowego (przejazd możliwy od ronda, ulicą Północną w kierunku ulicy Andersena oraz ulicy Chłodnej), niemożliwy będzie wyjazd w ulicę Andersena na skrzyżowaniu z ulicy Chłodnej;

   • częściowe zamknięcie ul. Wapiennej z jej jednostronnym wygrodzeniem z zachowaniem ruchu jednokierunkowego (przejazd będzie możliwy od skrzyżowania z ulicami Duńską i Szczecińską w kierunku ronda), ruch pieszych zostanie przeniesiony  na zachodnią stronę ulicy Wapiennej.

   Na terenie objętym pracami obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30km/h. Prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie uwagi.

   O inwestycji

   Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej). Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń. Termin wykonania zamówienia wynosi 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

   Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie

   Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km:

   1. ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
   2. ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
   3. ul. Urlopowa;
   4. ul. Czesława Miłosza - przedłużenie;
   5. ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
   6. ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
   7. ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
   8. ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

   Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

   Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!