Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   10°

   Przebudowa na Międzyodrzu – wieści z budowy #3

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Przebudowa na Międzyodrzu – wieści z budowy #3
   Energetyków (1).jpg
   Energetyków (2).jpg
   Energetyków (3).jpg
   Energetyków (4).jpg
   Energetyków (5).jpg

   Choć do zakończenia wszystkich robót jeszcze daleka droga, to docelowy układ drogowy w rejonie ulicy Energetyków jest już dobrze widoczny.

   W pobliżu ulicy Zbożowej wykonane zostało nowe rondo oraz parking. Realizowane są tam prace brukarskie, wykonane są podbudowy pod nawierzchnie.

   Wzdłuż ulicy Energetyków i w rejonie dużego ronda, prowadzone są prace torowe. Budowany jest tor północny oraz rozjazd w kierunku Łasztowni. W pierwszej połowie czerwca wykonawca planuje przerzucić ruch tramwajów na tor północny, dzięki czemu rozpoczną się prace na torze południowym.

   Prace toczą się także na ulicy Celnej. Rozebrana została konstrukcja jezdni, realizowane są prace ziemne oraz roboty związane z przebudową sieci m.in. kanalizacji deszczowej i ciepłociągu.

   O inwestycji

   Prace budowlane obejmują przebudowę ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. W zakres prac wchodzi:

    

   1. budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym;
   2. budowa ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych;
   3. przebudowa torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą;
   4. przebudowa kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, cieplne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
   5. przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
   6. budowa parkingu;
   7. zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
   8. wymiana konstrukcji i zmiana geometrii jezdni;
   9. budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego;
   10. przebudowa sieci.

   Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!