Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   Projekt Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Dane wojewódzkie

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Projekt Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Dane wojewódzkie

   Projekt Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego został uruchomiony w odpowiedzi na potrzebę uporządkowania danych przestrzennych charakteryzujących obszar województwa zachodniopomorskiego oraz zagwarantowania do nich powszechnego, nieograniczonego dostępu.

    

   Jednym z głównych celów budowy Systemu było udostępnienie użytkownikom danych gromadzonych w rejestrach oraz ewidencjach prowadzonych przez województwo, a także dostarczenie narzędzi do realizacji zadań statutowych dla części wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego. Efektem prac było utworzenie
   w Systemie dedykowanych modułów - aplikacji, które zapewniają obsługę Interesantów on-line.

    

    

   Zdjęcie 1 Portal informacyjny Projektu RIIP WZ

    

   Dane wojewódzkie zgromadzone są w następujących komponentach Systemu:

   1. Moduły dziedzinowe, w tym:

   - Moduł Rolnictwo i Rybactwo,

   - Moduł Gospodarka Nieruchomościami,

   - Moduł Parki Krajobrazowe,

   - Moduł Ochrona Środowiska,

   - Moduł Planowanie Przestrzenne,

   2. Portal WODGiK

    

   Przetwarzane dane wojewódzkie prezentowane są użytkownikowi w nowoczesnej aplikacji działającej w przeglądarce internetowej. Zadaniem tej części Systemu RIIP WZ jest publikowanie, przeglądanie i wyszukiwanie danych przestrzennych poszczególnych departamentów.

    

   Zdjęcie 2 – Okno startowe Portalu WODGIK

    

   Udostępnione aplikacje oferują narzędzia umożliwiające użytkownikom:

   - importowanie danych,

   - lokalizowanie przestrzenne obiektów na podkładzie referencyjnym,

   - generowanie map tematycznych,

   - definiowanie usług danych przestrzennych, umożliwiających publikację danych.

    

   Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do wojewódzkich e-usług. Czytelny i intuicyjny panel główny ułatwia poruszanie się po Portalu. Dzięki interaktywnej komunikacji wszystkie czynności związane ze składaniem i obsługą wniosków procedowane są
   w sposób elektroniczny. Do tej pory załatwianie tego typu spraw wymagało osobistego stawiennictwa w urzędzie lub wymiany korespondencji e-mail.

    

   Warto podkreślić, że moduły dziedzinowe są zintegrowane z systemami zewnętrznymi
   w tym systemami Partnerów projektu, co w jeszcze większym stopniu zapewnia kompleksową obsługę sprawy zgłoszonej przez użytkownika. Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) umożliwia uwierzytelnianie składanej dokumentacji. Z kolei połączenie z systemem EZD PUW prowadzi do równoległego zarejestrowania dokumentacji w funkcjonującym w Urzędzie systemie obiegu dokumentów. Użytkownik ma również dostęp do zewnętrznego systemu płatności elektronicznych, który umożliwia dokonanie płatności ijej automatyczne rejestrowanie
   w dedykowanym module.

    

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!