Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   15°

   Jesienią uruchomimy nową sygnalizację na Mieszka I

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Jesienią uruchomimy nową sygnalizację na Mieszka I
   Mieszka I_1.jpg
   Mieszka I_2.jpg
   Mieszka I_3.jpg

   Jesienią powinna być gotowa nowa sygnalizacja na ulicy Mieszka I. Przekazaliśmy firmie KBC Brok sp. komandytowo-akcyjna  plac budowy i czekamy na efekty prac do 21 paździenika. 

   W ramach zadania zaplanowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych przez ulicę Mieszka I na wysokości posesji nr 81, zgodnie z wykonana dokumentacją projektową. W postępowaniu wzięła udział jedna firma - KBC Brok Spółka Komandytowo-Akcyjna proponując kwotę 598.000,00 zł. Podczas prowadzenia prac wprowadzone będzie ograniczenie prędkości oraz czasowo mogą być wyłączane fragmenty jedni.

   Przypominamy, że pomimo podjętych przez miasto działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na tym przejściu doszło do kilku wypadków. Dodatkowe oznakowanie, oświetlenie czy bariery okazały się niewystarczające więc wygospodarowane zostały dodatkowe środki na budowę sygnalizacji.

   W Szczecinie jest 141 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną (obecnie 13 z nich znajduje się na placach budowy i nie jest w utrzymaniu ZDiTM). Każdego dnia służby podejmują na nich interwencje związane między innymi z usuwaniem usterek czy wymianą przepalonych żarówek — wszystko, by po naszym mieście można było chodzić i jeździć wygodnie i bezpiecznie.

   Miesięcznie notujemy około 250 wyjazdów do sygnalizacji ulicznych.

   Wykonawca, konsorcjum firm KBC BROK SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA (lider konsorcjum) i SPRINT S.A. (partner konsorcjum) ma na reakcję 4 godziny od czasu uzyskania informacji o wystąpieniu zakłócenia. Obowiązkiem firmy jest stawienie się w miejscu zgłoszenia i stwierdzenie przyczyny wystąpienia usterki, a następnie usunięcie zakłócenia lub podjęcie niezbędnych kroków w celu doprowadzenia do stanu prawidłowego. W przypadku sygnalizatorów podstawowych — decydujących o bezpieczeństwie ruchu — naprawa powinna nastąpić w terminie 24 godzin od stwierdzenia usterki.

   W ramach obowiązków wykonawcy jest także utrzymywanie całodobowego pogotowia i pełnej dyspozycyjności w przypadkach koniecznych, takich jak przewrócony na jezdnię maszt, zerwanie przewieszki, wyświetlanie sygnałów kolizyjnych, wyłączenie sygnalizacji na ciemno, likwidacja skutków awarii, kolizji drogowych lub dewastacji i stawienie się ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia. Wszystko to niezależnie od dnia tygodnia i pory dnia w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu osób trzecich oraz w przypadkach kolizji drogowych. Do tego dochodzą usługi związane z konserwacją i utrzymaniem sygnalizacji świetlnych i nawigacyjnych oraz urządzeń zarządzania i sterowania ruchem na terenie Miasta Szczecin.

   Na 128 skrzyżowaniach do utrzymania jest 3582 sygnalizatorów (kołowych na wysięgnikach i masztach, małogabarytowych, dla pieszych, rowerzystów, pieszo-rowerowych, tramwajowych, strzałek jazdy warunkowej, pieszych ostrzegawczych i wyświetlaczy czasu światła), w tym 1101 dla pieszych. Do tego prawie 1400 masztów i 350 słupów. Samych przycisków dla osób przechodzących przez skrzyżowania z sygnalizacją w Szczecinie jest ponad 1100.

   Zachęcamy pieszych i kierowców do zgłaszania pod numerem telefonu 609 444 444 wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnych. Może to znacząco zmniejszyć czas ewentualnych utrudnień w ruchu.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!