Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   17°

   Duża przebudowa dróg na Północy

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz fragmentu ul. Północnej (odcinek od ul. Chłodnej do ul. Szkockiej).


   Wybudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną także zjazdy. Zmodernizowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Prace obejmą również budowę kanału teletechnicznego, przebudowę kolizyjnych odcinków sieci podziemnych tj. sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych. Zagospodarowana zostanie zieleń.
    

   - Przebudowę odcinka ulicy Wapiennej oraz ulicy Północnej w ramach projektu pn. „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” przeprowadzi wybrane w przetargu Konsorcjum Firm TORMEL Sp. z o.o. i STANLED I Sp. z o.o. - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. -  Zgodnie ze złożoną ofertą koszt prac ma wynieść 6 418 447,86 zł brutto.


   Przyszły wykonawca będzie miał 14 miesięcy na zrealizowanie kontraktu. Termin wykonania zamówienia wynosi 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.


   Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie

   Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km:

   • ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
   • ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
   • ul. Urlopowa;
   • ul. Czesława Miłosza - przedłużenie;
   • ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
   • ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
   • ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
   • ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).


   Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!