Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #5

   Piotr Zieliński

   Piotr Zieliński

   Aleja Wojska Polskiego – wieści z budowy #5
   Aleja Wojska Polskiego (1).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (2).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (3).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (4).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (5).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (6).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (7).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (8).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (9).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (10).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (11).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (12).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (13).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (14).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (15).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (16).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (17).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (18).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (19).JPG
   Aleja Wojska Polskiego (20).JPG

   Przebudowa śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego posuwa się do przodu. Prowadzone są prace brukarskie i sieciowe. Zazieleniły się też nowe platany.

   Pomiędzy Placem Zgody a ulicą Jagiellońską realizowane są roboty przy krawężnikach i obrzeżach. Widoczny jest już coraz dłuższy fragment nowej nawierzchni drugiej jezdni. Rozpoczęło się układanie nawierzchni wewnętrznych zatok parkingowych dla samochodów. Ustawione zostały także nowe słupy oświetleniowe.

   Na pozostałych odcinkach oprócz prac rozbiórkowych i ziemnych, kontynuowane są prace związane z przebudową sieci.

   Miasto jest w kontakcie z przedsiębiorcami

   Przypominamy, że Miasto jest otwarte na kontakt ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność wzdłuż przebudowywanego odcinka al. Wojska Polskiego. Prośby o kontakt nie pozostają bez odpowiedzi. Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego jak i wykonawcy, uczestniczyli już kilkukrotnie w spotkaniach z przedsiębiorcami w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii dotyczących realizowanej inwestycji. Wszystkie kwestie rozpatrywane są indywidualnie. Jednocześnie przypominamy, że inwestycja realizowana jest w wielu etapach i poszczególne fragmenty infrastruktury w mniejszym bądź większym zakresie, będą dostępne w różnych odstępach czasu. Miasto jest świadome utrudnień, natomiast z racji lokalizacji w ścisłym centrum i skali prowadzonych prac, nie jest możliwe zachowanie ruchu pieszego a tym bardziej samochodowego z jednoczesnym zapewnieniem możliwości parkowania wzdłuż alei, tak jak to miało miejsce przed rozpoczęciem przebudowy. Wynika to z kwestii bezpieczeństwa, zarówno w stosunku do pracowników budowlanych jak i osób, które przemieszczają się po terenie budowy. Tam gdzie to możliwe zachowane są możliwości realizacji dostaw i dojazdów, zapewnione jest także dojście do każdego lokalu.

    

   Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

   ETAP I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

   ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

   Prace mają się zakończyć III kwartale 2023 roku. Koszt prac to ponad 80 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

   Zobacz też: wojskapolskiego.szczecin.eu

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!