Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   Ruszyły rekrutacje do klas I SP i przedszkoli publicznych

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Przypominamy, że dziś rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.

   Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą  skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się między innymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych placówek, ich oferta, wzory wymaganych dokumentów oraz harmonogram tegorocznego naboru.

   Rekrutacja do przedszkoli

   W rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, mogą brać udział dzieci urodzone w latach  2017-2020 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do placówek wychowania przedszkolnego lub takie, które chcą zmienić swoją dotychczasową placówkę.

   Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice mają czas do 24 marca br. Ostateczne wyniki tegorocznego naboru do placówek wychowania przedszkolnego poznamy 25 kwietnia 2023 r.

   Nabór do klas I szkół podstawowych

   6 marca br. to również początek naboru do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze, dotyczy on dzieci urodzonych w 2016 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do  I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku), pod warunkiem spełnienia pewnych zasad.

   Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

   Na złożenie wymaganych dokumentów rodzice mają czas do 22 marca br. Ostateczne wyniki tegorocznego naboru do klas I szczecińskich publicznych szkół podstawowych poznamy 17 kwietnia br.

   Szacuje się, że naukę w klasa I szczecińskich publicznych szkół podstawowych 1 września br. może rozpocząć nawet ok. 3500 dzieci.

    

   HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

   - 06-24.03.2023 r.  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   - 27.03-14.04.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
   do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

   - 17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

   - 18-21.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

   - 25.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    

   HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

   - 06-22.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz
   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   - 08-15.03.2023  r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

   - 16.03.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

   - 22-31.03.2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   - 12.04.2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów.

   - 13-14.04.2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego.

   - 17.04.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!