Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   23°

   Nagrody za najlepsze prace dyplomowe przyznane

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Nagrody za najlepsze prace dyplomowe przyznane

   Studenci i absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego najlepsi. Reprezentanci tej uczelni zdobyli najwięcej wyróżnień podczas gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta za najlepszą pracę naukową. Autorzy wszystkich wyróżnionych prac otrzymali nagrody finansowe o łącznej wysokości ponad 70 tysięcy złotych.

   Mocna konkurencja wśród autorów

   Do konkursu zostało zgłoszonych 57 prac, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym roku akademickim lub w roku poprzednim. Zostały one podzielone na następujące kategorie:

   - nauki ścisłe i przyrodnicze;

   - nauki humanistyczno-społeczne;

   - nauki inżynieryjno-techniczne;

   - nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

   - Jesteście przyszłością naszego miasta i dlatego chcemy Was docenić i jednocześnie zmotywować do kolejnych działań na rzecz rozwoju Szczecina - powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

   Kapituła konkursu postanowiła przyznać 7 nagród głównych w wysokości 7500 zł oraz 6 wyróżnień w wysokości 3500 zł. To dzieła, które charakteryzują się nowatorskim ujęciem podjętych tematów oraz niezwykle ambitnym i niespotykanym dotąd spojrzeniem.

   Kto okazał się najlepszy?

   Nagrody główne:

   Marta Wiącek (PUM) - „Terapia komórkowa w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki- analiza dynamiki zmian morfologii i funkcji siatkówki w obserwacji długoterminowej”

   Mieczysław Scheibe (PM) - „Analiza zastosowania polimerowych kompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi do budowy wybranych jednostek pływających”

   Dzmitry Artsiukh, Hanna Tsikhanavets  (ZUT) - „Przystań sztuki z ogrodami wystawienniczymi na Łasztowni”

   Katarzyna Lechowska (ZUT) - „Możliwość wyspy. Centrum edukacyjne urban farmingu w Szczecinie”

   Olga Rogowska, Katarzyna Tatoń (ZUT) - „Habitat dla młodych- zabudowa mieszkalno- usługowa przy ul. Gdańskiej w Szczecinie”

   Konrad Biliński (ZUT) - „Ośrodek kultury z galerią sztuki w Parku Kasprowicza w Szczecinie”

   Daria Ciecholewska-Juśko (ZUT) - „Opracowanie i charakterystyka materiałów bionanocelulozowych do zapobiegania kolonizacji przez drobnoustroje patogenne oraz do eradykacji biofilmów bakteryjnych”

    

   Wyróżnienia:

   Klaudia Stempa (PUM) - „Ocena związku mutacji powtarzalnych w genie BARD 1 z predyspozycją do raka prostaty w populacji polskiej”

   Alicja Ogrodniczak (PUM) - „Związek mutacji powtarzalnych w genach BRCA1,BRCA2,CHEK2,PALB2 i RAD51C z ryzykiem raka jajnika w Polsce”

   Marcin Chruśliński (US) - „Funkcjonowanie polskich urban labów jako źródło rekomendacji wdrożeniowych dla miasta Szczecin”

   Dawid Kapała (ZUT) - „Projekt koncepcyjny futurystycznego jachtu motorowego inspirowanego naturą”

   Kamila Zając (ZUT) - „Wpływ własności fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie dwutlenku tytanu na parametry mechaniczne modyfikowanych gipsów”

   Paweł Prajzendanc (ZUT) - „Elektromechaniczny przetwornik energii o konstrukcji tarczowej wzbudzany hybrydowo”

   Prace dyplomowe na rzecz rozwoju Szczecina

   Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promocja innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności: wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta, pozytywnie wpłynąć na ożywienie regionu oraz zainspirować młodych ludzi do działania na rzecz rozwoju Szczecina.

   Dotychczas odbyło się 15. edycji konkursu (licząc tegoroczną), w którym przyznano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę ponad pół miliona złotych.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!