Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   23°

   Miasto razem z PUM na rzecz młodych

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Miasto razem z PUM na rzecz młodych

   Kompleksowe wspieranie młodzieży i dorosłych, wymiana doświadczeń oraz propagowanie postaw prospołecznych oraz prozdrowotnych. To najważniejsze założenia podpisanego porozumienia pomiędzy Miastem a Pomorskim Uniwersytetem Medycznym.

   Współpracę w imieniu Miasta realizować będzie Pałac Młodzieży  Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. W ramach zawartego porozumienia, strony zobowiązały się między innymi do:

   - korzystania przez studentów Uczelni z oferty edukacyjnej przygotowanej przez Pałac Młodzieży,

   - wymiany doświadczeń kadry w zakresie doskonalenia metod realizacji efektów kształcenia,

   - współpracy i wsparcia w organizowaniu procesu dydaktycznego w Uczelni oraz w realizowaniu oferty edukacyjnej Pałacu Młodzieży,

   - organizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom zdrowotnym i społecznym,

   - organizacji warsztatów, staży oraz wolontariatu studentów Uczelni w pracowniach Pałacu Młodzieży.

    

   Porozumienie weszło w życie z dniem jego podpisania i zostało zawarte na czas nieokreślony.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!