Strażnicy miejscy sprzątali plażę mieleńską

0:36 14/07/2017
Nad wodą

Kolejny raz strażnicy miejscy z Referatu Wodnego pomogli w sprzątaniu nabrzeża plaży Mieleńskiej.

13 lipca Referat Wodny Straży Miejskiej pomagał w realizacji Alertu 17358 dotyczącego zalegających śmieci na nabrzeżu pasażerskim plaży Mieleńskiej. Z uwagi na to, iż jest to wyspa na akwenie wodniacy udzielili wsparcia w postaci sprzętu (łodzi SM). Po umówieniu szczegółów  z firmą MPO strażnicy przeprawili się łodzią razem z pracownikami  w rejon działania Wyspa Wielka Kępa. 

Utylizacja śmieci i kontrole

Uprzątnięto teren, w wyniku którego uzyskano 10 dużych worków śmieci bytowych oraz beczkę po oleju i opony. Śmieci zostały przetransportowane do Centrum Żeglarskiego, skąd firma MPO zabrała je do utylizacji. Teren będzie systematycznie kontrolowany przez patrole wodne Straży Miejskiej.

Zobacz również