Stanowisko Prezydenta Miasta ws. deklaracji dot. migracji

16:04 05/07/2017
Mieszkańcy

Temat uchodźców, cudzoziemców, emigrantów i migracji – stanowi wątek, który w ostatnich miesiącach zajmuje wiele miejsca w życiu społecznym i debacie politycznej. Zaangażowanie wielu środowisk w chęć pomocy, jest dla mnie zwykła ludzką powinnością. Niestety przez wiele podmiotów powinność ta nie została odebrana jako akt humanitaryzmu, lecz jako element dyskusji politycznej.

Szczecin jest miastem otwartym. To naturalna cecha miasta portowego, zakorzeniona w jego tożsamości. Już dziś mieszka w Szczecinie wielu cudzoziemców, którzy stali się częścią naszej społeczności. Wielu mówiąc uchodźca - myśli o cudzoziemcach z objętej wojną domową Syrii i Bliskiego Wschodu, zapominając że to także obywatele innych, którzy otrzymali status uchodźcy lub posiadają w Polsce prawo do pobytu ze względów humanitarnych.   Decyzje dotyczące przyjęcia uchodźców nie leżą w kompetencji samorządu. Intencją tej inicjatywy nie było - co próbuje się wmówić mieszkańcom - zapraszanie uchodźców wbrew stanowisku polskiego rządu, lecz potrzeba współdziałania miast Unii Metropolii Polskich, administracji rządowej i innych środowisk w poszukiwaniu rozwiązania problemów, które niesie za sobą migracja.

Nie przypuszczałem, że przyjdzie mi tłumaczyć się z podpisu, którego intencją jest chęć podania ręki drugiemu człowiekowi.

Zobacz również