SBO 2018: Prawie 200 wniosków od mieszkańców!

10:10 06/07/2017
Mieszkańcy

Dokładnie o północy zakończyło się składanie wniosków do tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku  mieszkańcy złożyli 192 propozycje.

W tegorocznej edycji tylko 25 wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta w formie pisemnej. Pozostałe zostały złożone przez mieszkańców w formie elektronicznej na stronie www.sbo.szczecin.eu. Kolejnym krokiem w procesie SBO 2018 będzie sprawdzenie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Głosowanie na projekty planowane jest w październiku, a ogłoszenie wyników w listopadzie.

- Trwa obecnie weryfikacja formalna i wprowadzanie wniosków złożonych w formie papierowej do systemu elektronicznego – mówi Paweł Szczyrski, dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych. – Po ich opublikowaniu w serwisie mieszkańcy sami będą mogli zobaczyć ile, w jakich kategoriach i przede wszystkim jakie pomysły zostały dopuszczone do kolejnego etapu SBO 2018, którym będzie opiniowanie przez wydziały merytoryczne UM  i Zespół ds. SBO.

Tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, to 8 mln zł. „Miliony na pomysły” to hasło przyświecające tegorocznej edycji.

Więcej informacji na stronie:

www.sbo.szczecin.eu

Zobacz również