„Nowa jakość dla Szczecina”: Kolejne spotkanie z mieszkańcami już jutro!

10:00 11/08/2017
Mieszkańcy

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Nowa jakość dla Szczecina: aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji” zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowana zostanie nowa diagnoza miasta oraz zbierane propozycje dotyczące działań we wskazanym obszarze.

Kiedy? Gdzie?

12 sierpnia (sobota) w godz. 12.00 -15.00, Punkt Konsultacyjno – Informacyjny „Środek”, ul. Królowej Jadwigi 44b w Szczecinie.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie nowa diagnoza, która wskazuje  osiedla: Centrum, Śródmieście – Zachód i Turzyn jako priorytetowe w procesie rewitalizacji  Szczecina. Uczestnicy spotkania, po zapoznaniu się przede wszystkim z zasięgiem terytorialnym i problemami tych obszarów będą mogli zaproponować działania, które ich zdaniem przyczynią się do poprawy jakości życia i atrakcyjności tej części miasta. Propozycje, na które czekamy ( np. animacje społeczne, spotkania dla mieszkańców, działania na rzecz rodzin, działalność kulturalna) powinny rozwiązywać problemy społeczne, gospodarcze i podnosić jakość życia mieszkańców wskazanych w diagnozie obszarów do rewitalizacji.

- Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z rewitalizacją wiemy, że człowiek, jest podstawą tego procesu, dlatego chcemy położyć szczególny nacisk na angażowanie mieszkańców na każdym etapie prac – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta.  – Wskazanie centrum miasta jest dla nas jasnym sygnałem, że pomimo szeroko zakrojonych działań i zmian na tym obszarze obecni mieszkańcy wciąż borykają się z problemami, a pozostali, w tym przedsiębiorcy nie widzą w nim potencjału do życia i inwestowania.

Od 2010 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Szczecina zaplanowanych zostało ponad 100 działań rewitalizacyjnych, takich jak remonty kwartałów, programy społeczne, modernizacje i termomodernizacje budynków, czy remonty ulic. Z tego 42 zostały zakończone, kolejne są w realizacji lub w planie działań w najbliższe lata.

Obecna diagnoza i aktualizacja LPR są kontynuacją działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie Szczecina sukcesywnie od 2010 roku.

Propozycje mieszkańców mają szansę znaleźć się w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Do 8 września propozycje będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,

Diagnoza dostępna na stronie:

http://wojskapolskiego.szczecin.eu/614-2/

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zobacz również