Młodzi architekci z nagrodami

14:26 06/03/2017
Mieszkańcy

Prezydent Miasta tradycyjnie już nagrodził laureatów konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące Miasta Szczecin wykonane przez absolwentów kierunków architektonicznych szczecińskich uczelni w 2016 roku.

O przyznanie Nagrody Prezydenta walczyło w tym roku 18 prac dyplomowych wykonanych w 2016 roku - 14 prac z kierunku Architektura i Urbanistyka i 4 prace z kierunku Architektura Wnętrz. W konkursie biorą udział prace dyplomowe obronione w 2016 roku, o tematyce dotyczącej Miasta Szczecin, z zakresu architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu i architektury wnętrz, wykonane i obronione na ww. wydziałach szczecińskich uczelni. Prace powinny dotyczyć zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni miasta Szczecina oraz prezentować wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy.

Nagrodę Główną przyznano:

Panu Hubertowi Piekarczykowi na pracę pt.: „Centrum innowacji i aktywności społecznej w Szczecinie – „Złoty Łaszt” wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Piotra Arleta na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – w wysokości 6.000 zł brutto.

Opiekunowi nagrodzonej pracy dr hab. inż. arch. Piotrowi Arletowi przyznano nagrodę w wysokości 2.000 zł brutto.

I Wyróżnienie przyznano:

Panu Filipowi Raupuk za pracę pt.: „Obiekt kontemplacji na terenie parku im. Jana Kasprowicza w Szczeciniewykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Leszka Świątka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – w wysokości 4.000 zł brutto.

II Wyróżnienie przyznano:

Panu Tomaszowi Chmielewskiemu za pracę pt.: „Rewitalizacja Placu Orła Białego w Szczecinie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Jarosława Bondara na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – w wysokości 3.000 zł brutto.

III Wyróżnienie przyznano:

Pani Katarzynie Kuchyt za pracę pt.: „Zabudowa mieszkalno-usługowa wielorodzinna przy ul. Sikorskiego w Szczecinie”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Grzegorza Wojtkuna na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – w wysokości 2.000 zł brutto.

Wyróżnienie przyznano:

Pani Patrycji Rygusiak za pracę pt.: „Willa pełna natury. Projekt adaptacji willi na pensjonat przy ulicy Wincentego Pola 2a w Szczecinie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Krzysztof Bizio na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie – w wysokości 3.000 zł brutto.

Oceny prac dyplomowych dokonała Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący:    

Pani Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Członkowie:

Pani Anna Nawacka-Górzeńska – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta

Pani Małgorzata Gwiazdowska – Miejski Konserwator Zabytków

Pan Sławomir Wunsch – Przewodniczący Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Nagrodami w konkursie są: Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin oraz Wyróżnienia. Liczba wyróżnień zależna jest od poziomu zgłoszonych prac dyplomowych.

Autorowi i opiekunowi pracy nagrodzonej Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecin, oraz autorom prac wyróżnionych przyznawane są nagrody pieniężne oraz dyplomy Prezydenta Miasta Szczecin. Na nagrody w tegorocznym konkursie przeznaczono łącznie 20.000 zł brutto.

Wystawa prac dyplomowych potrwa do 17 marca 2017 roku.

Partnerami w konkursie są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Akademia Sztuki w Szczecinie.

Zobacz również