Miasto z Akademią Sztuki

9:13 13/07/2017
Mieszkańcy

Dbałość o estetykę przestrzeni miejskiej oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców – to jedno z postanowień listu intencyjnego, podpisanego dziś przez Miasto Szczecin oraz Akademię Sztuki.

- Podpisane porozumienie to kolejny z elementów ukierunkowania polityki miasta w zakresie ładu przestrzennego i estetyki miasta. Do realizacji wielu działań potrzebujemy solidnych partnerów. Uważamy, że taka współpraca może wzbogacić nie tylko działalność miasta, ale może też być impulsem dla Akademii we włączaniu się w projekty, które przyniosą nam wiele korzyści – mówi Daniel Wacinkiewicz Zastępca Prezydenta Szczecina.

W ramach współpracy Akademia Sztuki w Szczecinie deklaruje wsparcie Gminy Miasto Szczecin w podejmowanych przez administrację samorządową działaniach związanych z kształtowaniem estetyki miasta oraz zadaniach związanych z rewitalizacją, ukierunkowanych na aktywizację społeczności lokalnej mieszkańców Szczecina. Z kolei Miasto będzie wspierać Akademię Sztuki w działaniach artystycznych mających bezpośredni wpływ na poprawę wyglądu miasta oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Szczecina.

- W nazwie mamy Szczecin, dlatego bardzo zależy nam na tym by miasto, w którym mieszkamy i pracujemy miało jak najlepszą jakość. To powoli się dzieje – powiedział dr hab. prof. nadzw. Waldemar Wojciechowski – Prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej Akademii Sztuki w Szczecinie.

Materiały do pobrania
List intencyjny.pdf
Zobacz również