Miasto sprawdza partycypację

15:50 13/03/2017
Mieszkańcy

Jak ulepszyć budżet obywatelski, zwiększyć zaangażowanie mieszkańców, poprawić wymianę informacji i konsultacje. Badania związane z procesami partycypacji społecznej potrwają do 27 marca.

To początek zapowiadanego przez prezydenta Piotra Krzystka dyskusji o przeformułowaniu szczecińskiego  budżetu partycypacyjnego i jedno z pierwszych zadań nowego zastępcy  prezydenta Daniela Wacinkiewicza.

-Budżet partycypacyjny to jeden z najważniejszych instrumentów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego – mówi Daniel Wacinkiewicz. -  Ewaluacja pomoże nam stworzyć ścieżkę dotarcia do mieszkańców i zainteresowania ich szerszym uczestnictwem w tym procesie. Zdaję sobie sprawę, że czeka nas dużo wytężonej pracy, ale jestem również przekonany, że warto podjąć to wyzwanie.

Zachęcamy wszystkich do podzielania się opinią i udziału w badaniach!

Wypełnij ankietę o SBO ▶ http://bit.ly/2lSPqyO


Badania przeprowadza poznańska firma „Konsultujemy”. Obejmują one m.in. wywiady z radnymi osiedlowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańców. Celem jest zebranie ocen i opinii służących wypracowaniu nowego modelu uczestniczenia mieszkańców naszego miasta w decyzjach dot. rozwoju miasta, a także  tworzeniu budżetu obywatelskiego. Analizie zostanie poddany cały budżet partycypacyjny, konsultacje społeczne oraz współpraca z Radami Osiedli. 

Badania potrwają do 27 marca b.r., miasto zapłaci za nie 18 tys zł brutto.

Zobacz również