Ruszy przebudowa ul. 9 Maja

11:11 18/05/2017
Komunikacja

Uporządkowany ruch pieszy, lepsze warunki komunikacji samochodowej, poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Wkrótce ruszy przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie.

22. maja przekazany zostanie wykonawcy plac budowy ul. 9 Maja w Szczecinie. Realizowane będzie tam zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. 9 Maja w Szczecinie – etap III, IV, V, VI”. 

Celem inwestycji jest przebudowanie istniejącego układu komunikacyjnego, co ma spowodować uspokojenie ruchu, poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu wszystkich uczestników ruchu oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska. 

Realizacja projektu poprawi dostępność przyległego terenu, uporządkuje ruch pieszy i poprawi warunki komunikacji samochodowej. Dodatkowo projekt przewiduje poprawę odwodnienia poprzez przebudowę istniejących urządzeń odwadniających. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie 317 miejsc parkingowych, co zwiększy ich ilość o 57.

Inwestycja wykonywana jest w formule „zaprojektuj zbuduj”. Wykonawca, konsorcjum firm Elbud sc Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak, PUI-B Eljot Jacek Luterek ma 18 miesięcy na zakończenie prac od momentu podpisania umowy, czyli do końca września 2017 roku. 

Koszt inwestycji: 4, 920,000 brutto. O wszelkich utrudnieniach związanych z inwestycją będziemy informować na bieżąco.

Zobacz również