Jagiellońska na półmetku

7:37 10/08/2017
Komunikacja

Nowe chodniki, zbrojenie powstającej fontanny, uzupełnianie koryta nowej jezdni. Na półmetku są prace budowlane trwające na ulicy Jagiellońskiej.

Odcinek ul. Jagiellońskiej od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhoffa zmienia swój wizerunek. Na placu budowy widać znaczące postępy. Na większości długości remontowanej ulicy położono już nowy chodnik. Trwają prace brukarskie, ustawiane są krawężniki, rozpoczęto roboty sanitarne i elektryczne na pl. Zamenhofa, gdzie stanie fontanna. Widoczne są roboty przy konstrukcji obiektu, w wykopie ustawiono zbrojenie.

Na wysokości pl. Zamenhofa jezdnia zostanie poprowadzona łukowo, okalając obszerny deptak będący przedłużeniem Deptaku Bogusława. W obrębie nowej części poza fontanną przewidziano miejsca do rekreacji — ławki, donice z zielenią. Przebudowana zostanie także jezdnia w rejonie skrzyżowań oraz w rejonie „sugerowanych” przejść dla pieszych. Po przebudowie obowiązywać będzie strefa ruchu „30”, dzięki czemu piesi będą mogli przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu.

Prace budowlane na ul. Jagiellońskiej rozpoczęły się 25 maja, a wykonawca – firma Eurovia, ma od dnia przekazania placu cztery miesiące na zakończenie inwestycji.

W ramach planowanych zmian, zaprojektowano miejsca do parkowania po jednej stronie jezdni jako zatoki postojowe do parkowania prostopadłego, a z drugiej strony do parkowania równoległego. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów zamontowane zostaną słupki zabezpieczające. Na wysokości połączenia ulic Monte Cassino i Rayskiego przewidziany został przystanek autobusowy z krawężnikiem wyniesionym o wysokości 16 cm, zapewniającym swobodne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu. Koszt inwestycji to 5 998 815, 94 zł brutto.

Kierowcom i pasażerom przypominamy o tymczasowej organizacji ruchu w obrębie remontowanej ulicy, wyznaczonych objazdach i zmianie trasy kursowania autobusu linii 86.

Zobacz również