W Wielgowie powstanie Klub Mieszkańca

9:16 12/07/2017
Inwestycje

Budynek Rady Osiedlowej przy ul. Bałtyckiej ma być miejscem spotkań mieszkańców i realizacji inicjatyw mieszkańców. Szczegóły ma określić projekt remontu, a prace nad nim powinny rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”, które realizuje inwestycje zakończyło nabór ofert przyszłych wykonawców projektu. Powinien on zakładać ocieplenie budynku, remont dachu. generalną modernizację pomieszczeń znajdujących się na jego parterze. W budynku powstanie również nowa instancja grzewcza oraz elektryczna.

Pierwsze piętro budynku jest obecnie wykorzystywane, jako siedziba Rady Osiedla Wielgowo – Sławociesze. Natomiast parter nie jest wykorzystywany. W przyszłości będzie on służył Klubowi Mieszkańca. Miejsce będzie wykorzystywane przez funkcjonujące w Wielgowie stowarzyszenia. Klub ma stać się centrum inicjatyw m.in. miejscowego klubu seniorów, stowarzyszenia rowerowego czy koła fotograficznego.    

Projekt przebudowy powinien powstać w ciągu najbliższych miesięcy. Rozpoczęcie modernizacji budynku zaplanowano w 2018 r.

Zobacz również