Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: duże zainteresowanie konkursem

12:08 17/07/2017
Inwestycje

29 wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Złożone wnioski są obecnie weryfikowane.

miasto

Ilość wniosków

SZCZECIN

13

ŁÓDŹ

3

GLIWICE

3

WROCŁAW

2

GDAŃSK

1

GDYNIA

1

KOSZALIN

1

WARSZAWA

1

KRAKÓW

1

POZNAŃ

1

SKWIERZYNA

1

JAWORZNO

1


Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 30 listopada 2017 roku. Zwycięzca, oprócz nagrody – 35 tys zł brutto, zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 20 tys zł brutto, a trzech zdobywców wyróżnień po 5 tys zł brutto.

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i został wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Umowa dotacyjna z Ministerstwem Rozwoju została podpisana w dniu 1 sierpnia 2016 r. Wysokość przyznanej dotacji: 3.762.090 zł. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

wojskapolskiego.szczecin.eu


Zobacz również