Dzień Edukacji Narodowej

11:00 14/10/2016
Edukacja

14. października obchodzimy święto wszystkich nauczycieli, czyli Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji, w czwartek, w szczecińskim Teatrze Lalek „Pleciuga” odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta wyróżnionym pedagogom.

W tym roku, postanowiono wyróżnić i uhonorować aż 187 pedagogów (155 nauczycieli i 32 dyrektorów) pracujących na co dzień w szczecińskich placówkach oświatowych. Po raz dwunasty z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano również Nagrodę Oświatową Prezydenta Miasta Szczecin „Pierwszy wśród równych” dla najwybitniejszego nauczyciela czynnego zawodowo szkół i placówek oświatowych.

- Wszystkim nauczycielom dziękuję za ciężką pracę. Wiem, że robicie więcej niż musicie  - powiedział podczas wczorajszej uroczystości prezydent Piotr Krzystek. - To właśnie nauczyciele i uczniowie są największą wartością oświaty. Musimy pamiętać by tych wartości nie zatracić podczas zbliżającej się wielkiej reformy.

Wyboru nauczyciela, który został uhonorowany tytułem „Primus inter pares” dokonała powołana przez prezydenta miasta Kapituła Nagrody Oświatowej. W tym roku tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowana została pani Ada Maria Kurtycz – nauczycielka języka polskiego z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego.

Jak wynika z uzasadnienia, jest to osoba o znaczącym dorobku zawodowym w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Tegoroczna laureatka to autorka cyklu programów innowacyjnych w zakresie edukacji dziennikarskiej i filmowej. Prowadzi szkolne koło dziennikarskie i nieprzerwanie od 19 lat gazetę „Zbliżenia”, nominowaną wielokrotnie do nagrody „Szkolny Pulitzer”, a w roku szkolnym 2009/2010 nagrodzoną tytułem „Super Pulitzer”.Pani Ada Kurtycz to również autorka wielu publikacji i artykułów; współautorka projektu multimedialnego pt. „Film w edukacji polonistycznej” oraz projektu „Od króla Edypa do dramatu współczesnego – lekcje teatru w szkole”, prezentowanych na ogólnopolskich konferencjach metodycznych.

Ponadto jej uczniowie osiągają najwyższe i bardzo wysokie wyniki nauczania, są finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych, a także prestiżowych konkursów ogólnopolskich. Laureatka prowadzi również warsztaty dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w  Centrum Dialogu Przełomy, podejmując wiele trudnych tematów współczesnej historii. Jak mówią jej współpracownicy oraz uczniowie, jest nauczycielką o niezwykłej wrażliwości i empatii, z ogromnym taktem i kulturą osobistą.

W uroczystości, którą swoim występem uświetniły zespołu Makato i Cantaro szczecińskiego Pałacu Młodzieży, udział wzięli również między innymi radni Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecin oraz zachodniopomorska kurator oświaty.

Zobacz również