Kolejny inwestor w strefie

12:38 13/07/2017
Biznes

TEMCA POLSKA sp. z o.o. będzie kolejną firmą, która zajmie się prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podstrefy ekonomicznej SSE Euro-Park Mielec w Szczecinie.

Inwestor nabędzie od Gminy Miasta Szczecin prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 6/8 i 6/13 z obrębu 4018 o łącznej pow. 2,2610 ha. Na zakupionej nieruchomości Spółka zamierza zlecić budowę hali produkcyjnej  i magazynowej, w której zainstalowane będą nowo zakupione linie technologiczne do produkcji jednorazowych artykułów higienicznych. W hali znajdować się będzie również magazyn surowców, produktów gotowych oraz towarów handlowych. Spółka przeniesie również główną siedzibę do nowo wybudowanych pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Planowane nakłady inwestycyjne – co najmniej 7,97 mln PLN .

Zatrudnienie – co najmniej 21 osób

Zakończenie inwestycji – 30 listopad 2021 r.

Temca Polska jest spółką córką niemieckiej firmy Temca GmbH. Działalność rozpoczęła w 2010 roku w Szczecinie. Od tej pory prężnie działa na rynku krajowym. Jest firmą produkcyjną i dystrybucyjną na rynku produktów jednorazowego użytku z papieru i włókniny. Oferta Spółki zawiera również kompletny i szeroki asortyment produktów używanych w miejscach publicznych. Dostarcza produkty w ścisłej współpracy z  partnerami handlowymi klientom w całej Europie.

O strefie

Szczecińska podstrefa w Trzebuszu i Dunikowie oferuje przedsiębiorcom łącznie ok. 61 ha. powierzchni. Działki są w pełni uzbrojenie w infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Przedsiębiorca może liczyć na zachęty inwestycyjne w postaci możliwości zwolnienia z podatku CIT bądź zwolnienia z podatku od nieruchomości (lokalnie). Tereny zlokalizowane są w prawobrzeżnej części Szczecina tuż przy autostradzie A6 – węzeł Szczecin Dąbie. Strefa posiada dogodne połączenie z lotniskiem, portem morskim, centrum Szczecina, Berlinem oraz z drogami ekspresowymi S3 (port morski – południe Polski), S10 (Stargard Szczeciński - kierunek Toruń).

Od 2014 roku przeprowadzono rozmowy z ponad stu inwestorami lub pośrednikami zainteresowanymi lokalizacją inwestycji w obszarze Podstrefy Szczecin Specjalnej  Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Inwestorzy w równym stopniu zainteresowani są terenami w Trzebuszu jak i w Dunikowie o różnych powierzchniach – od 1,5 ha do 8 ha oraz zainteresowani zagospodarowaniem całości terenów (kilkadziesiąt hektarów). Głównie są to firmy z takich branż jak: medyczna, stalowa, logistyczna, produkcja budowlana, spożywcza, meblarska, drewniana, chemiczna, kamieniarska, motoryzacyjna, lotnicza, produkcja tworzyw sztucznych, elektrycznych.

Do maja 2017 r. grunty na terenie Trzebusza i Dunikowa nabyły 4 firmy. Piąta firma – Temca Polska sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na działalność w SSE 12 lipca 2017 i w sierpniu podpisany zostanie akt notarialny. Szósta firma z branży budowlanej przekazała do Strefy Zgłoszenie Inwestora. Trwają rozmowy w sprawie złożonego wniosku. Miasto prowadzi obecnie rozmowy z 4 firmami zainteresowanymi lokalizacją inwestycji w strefie.

www.szczecin.eu/invest


Zobacz również