Klaster IT od 10 lat wspiera regionalną branżę informatyczną

13:15 20/03/2017
Biznes

Ponad 20 projektów biznesowych i edukacyjnych zrealizowanych we współpracy z firmami IT oraz blisko 150 warsztatów, specjalistycznych szkoleń i wydarzeń branżowych, dzięki którym prawie 1000 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe – tak w liczbach można podsumować 10-letnią działalność Klastra IT. Obecnie zrzesza on ponad 80 firm informatycznych ze Szczecina i regionu, które współpracują ze sobą na rzecz budowania i rozwoju silnej marki regionalnej branży IT.

Sektor IT od kilku lat pozostaje liderem pod względem dynamiki rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. Według prognoz analityków do końca 2020 r. wakatów w tej branży będzie dwa razy więcej niż specjalistów, którzy mogliby je obsadzić. Obecnie w Polsce brakuje ok. 50 tysięcy informatyków. Lokalne firmy technologiczne zrzeszone w Klastrze IT również stale poszukują nowych pracowników, dlatego Stowarzyszenie od lat podejmuje działania zachęcające młodzież i dorosłych do pracy w branży nowych technologii.

- Rozwijamy współpracę z regionalnymi szkołami i uczelniami. Nasze firmy biorą udział w wielu inicjatywach, które w perspektywie kilku lat mają unowocześnić i możliwie najlepiej dostosować model kształcenia specjalistów IT do potrzeb rynku. Współtworzymy i recenzujemy programy nauczania oraz programy projakościowe dla szkół średnich, np. dla Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, IV LO i Technikum Informatycznego – wskazuje Katarzyna Witkowska, prezeska Klastra IT.

Stowarzyszenie angażuje się też w przedsięwzięcia, które osobom już pracującym otwierają ścieżkę kariery w IT dzięki przekwalifikowaniu do nowego zawodu, jak np. studia podyplomowe realizowane we współpracy z Wydziałem Informatyki ZUT i Powiatowym Urzędem Pracy. Pomaga też uczniom i studentom w znajdowaniu miejsc na praktyki w klastrowych firmach.

- Na co dzień pomagamy naszym firmom we wzajemnym podzlecaniu sobie różnych projektów w ramach ich codziennej działalności, kontaktujemy z nimi także osoby spoza branży, które szukają wykonawców bądź partnerów biznesowych. Jako prezeska Klastra jestem też członkiem Zespołu Branżowego w ramach Rady Gospodarczej przy Prezydencie Szczecina, co pozwala uwzględniać potrzeby lokalnych firm IT w planowaniu polityki gospodarczej miasta. Uczestniczę również w pracach Komitetu Monitorującego RPO Województwa Zachodniopomorskiego, co ułatwia przekazywanie przedsiębiorcom informacji o możliwościach pozyskania finansowania na ich działalność – wylicza Katarzyna Witkowska.

Ponadto Klaster IT współpracuje z organizacjami wspierającymi eksport produktów i usług lokalnych firm, np. z centrami obsługi inwestorów czy z siecią  BerlinBalticNordic.Net, która umożliwia firmom tworzącym oprogramowania sprzedaż ich usług na rynkach krajów skandynawskich i basenu Morza Bałtyckiego. Stowarzyszenie udostępnia także usługi ułatwiające przedsiębiorcom pozyskanie środków na wdrażanie innowacji z funduszy inwestycyjnych lub środków UE. Przy wsparciu Klastra firmy rozwijają też wzajemne relacje biznesowe poprzez udział w wydarzeniach, na których dzielą się wiedzą techniczną i biznesową oraz poprzez realizację wspólnych projektów.

Klaster IT organizuje i wspiera także inicjatywy o charakterze edukacyjnym - warsztaty, hackathony, specjalistyczne szkolenia czy konferencje. Wśród nich wymienić można nie tylko spotkania branżowe skierowane do przedsiębiorców z sektora IT, ale także otwarte wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców Szczecina jak np. bezpłatne warsztaty nauki programowania dla kobiet Rails Girls Szczecin, na które liczba chętnych pięciokrotnie przekracza liczbę miejsc.

Klaster IT powstał w 2007 roku. Idea utworzenia stowarzyszenia, które działać będzie na rzecz wzmocnienia branży IT w regionie, narodziła się w Technoparku Pomerania. Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 80 firm informatycznych ze Szczecina i regionu, które działają niemal we wszystkich sektorach branży informatycznej: od sprzętu, poprzez tworzenie oprogramowania i aplikacji, do świadczenia usług IT.

Zobacz również