Wiadomości SzczecinWiadomości Szczecin

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Wiadomości Szczecin

 1. Definicje

  1. Administrator - oznacza Gminę Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10, Regon: 811684232, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Aplikacja - oznacza aplikację, pod którą Administrator udostępnia treści z serwisów internetowych, działających w domenach: wiadomosci.szczecin.eu, wydarzenia.szczecin.eu
  3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji.
  4. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Zasady ogólne

  1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności  aplikacji mobilnej Gminy Miasto Szczecin (dalej „Polityka Prywatności"): Wiadomości Szczecin.

  2. Administrator  informuje Użytkowników Aplikacji o realizacji nałożonego obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”.

  3. Aplikacja Gminy Miasto Szczecin (dalej "Aplikacja”),  jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Google Play (Android), sklepu Appstore (iOS). 

  4. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS,  Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi. 

  5. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji. 

  6. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

  7. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple Appstore nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store, Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store , Apple Appstore.